Què és l'a21e?

Què és l’a21 escolar?

L’A21E és l’aplicació de l’Agenda 21 a la realitat dels centres escolars. El que pretén assolir és que la comunitat educativa aprengui a prendre decisions, arribar a acords, identificar, analitzar i proposar solucions i alternatives als problemes ambientals i socials que ens afecten. És un compromís per treballar per la qualitat ambiental i la sostenibilitat del centre educatiu i el seu entorn.

Orígens de l’Agenda 21

Qualsevol activitat que ha dut a terme la humanitat, per petita que sigui, ha incidit d’una manera o altra sobre l’espai que ocupem i ens sustenta: el medi ambient.
Per tal de fer front a aquets problemes ambientals que ens afecten tant a nivell planetari com a nivell local va tenir lloc l’any 1992 a la ciutat de Rio de Janeiro, la Cimera per la Terra, on 172 Estats van debatre problemes com l’exhauriment dels recursos i les desigualtats en la seva distribució, la contaminació o la destrucció de la biodiversitat. Es va arribar a l’acord que la millor manera de fer front a aquest problemes era assolir un model de desenvolupament sostenible, és a dir, aquell desenvolupament basat en cobrir les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures. El pla de treball per assolir aquest objectiu es va batejar com a Agenda 21.
Per poder dur a terme aquet projecte planetari cal "pensar globalment i actuar localment". Per aquet motiu L’Hospitalet del Llobregat està elaborant la seva Agenda 21, per tal de traduir els objectius generals en actuacions concretes adaptades a la realitat del municipi, amb l’objectiu de millorar el medi ambient i la qualitat de vida de L’Hospitalet, però també, de contribuir al desenvolupament sostenible del planeta.

L’agenda 21 escolar. 
Del compromís municipal al compromís escolar.

Les ciutats han de prendre compromisos per fer possibles les solucions als problemes ambientals planetaris. De la mateixa manera, les entitats i les associacions ciutadanes, les empreses i els professionals, i també totes i cadascuna de les persones que convivim a la ciutat hem d’assumir la nostra part de responsabilitat participant en projectes de sostenibilitat a escala local.

Es per això que des de l'any 2001 l'Ajuntament anima els centres educatius (professorat, alumnat, monitors, personal no docent i famílies) a fer la seva AGENDA 21 ESCOLAR, i posa a disposició dels centres una guia  metodològica per orientar la comunitat educativa vers el desenvolupament sostenible a través del compromís, la participació i l’acció.

Cada centre decideix com serà la seva pròpia agenda 21, quins col•lectius hi participaran, quins aspectes s’analitzaran, i el nombre i dimensió dels compromisos adquirits. Però tots perseguiran els mateixos objectius:

·        Arribar a acords per viure d’una manera més sostenible al centre educatiu i al municipi.
·        Identificar, analitzar i proposar alternatives sobre qüestions ambientals i socials del centre i de l’entorn.
·        Posar en marxa processos per a la utilització sostenible dels recursos.
·        Divulgar a tota la comunitat educativa i a l’entorn més proper, les accions dutes a terme.
·        Habituar l’alumnat a participar, cooperar, prendre decisions i implicar-se en assumptes que afectin la qualitat ambiental del seu centre i el seu municipi.
·        Adequar el currículum i el Projecte Educatiu del Centre per donar resposta a les exigències que comporta el desenvolupament sostenible.
·        Reforçar els mecanismes de coordinació entre tots els agents de la comunitat educativa.

Com us ajudarem?

L’a21 escolar us ofereix:

·        Formar part d’una xarxa de centres amb un projecte col·lectiu.
·        Material de suport amb propostes pràctiques per elaborar la vostra a21 escolar.
·        Seguiment i assessorament del procés.
·        Servei d’informació de recursos específics (tallers, jornades, subvencions,...)
·        Trobades trimestrals de l’equip de dinamitzadors per facilitar el mecanisme d’intercanvi d’experiències.

Qui hi pot participar?

Tots els centres d’educació infantil (0-3 i 3-6), primària, ESO, secundaria post-obligatòria, cicles formatius, d’educació d’adults ... de l’Hospitalet del Llobregat.

Què s’ha de fer?

Posar-vos en contacte amb l’equip de dinamització de l’a21 escolar per programar una trobada amb la comunitat educativa del centre.

Idria Muscolino             idriaagenda21@yahoo.es
Genís Pascual              gpascual@xtec.cat


Què cal presentar?

Presentar un escrit on manifesteu la intenció de fer-vos de l'agenda 21 escolar o una instància per Registre (a l'atenció de Medi Ambient, Toni Martínez) amb la següent documentació:
Nif de l'escola (compulsat)
Nif de la directora (compulsat)
- Nomenament de la directora
- Acord del Consell Escolar en formar part de l'Agenda 21 escolar.

El Registre el trobareu a la regidoria del barri, matí i tarda o bé als edificis d'oficines municipals en horari de matí. Si porteu original i fotocòpia, us ho compulsaran.